Ολοκλήρωση υγρομόνωσης τουαλετών Λιμνιώνα

Το Δ.Σ του Συλλόγου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, ολοκληρώθηκε το έργο της υγρομόνωσης της οροφής των τουαλετών του Λιμνιώνα, με επίστρωση ασφαλτόπανου. Το έργο κόστισε 372,00€. Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας της καντίνας του Λιμνιώνα, ανέλαβε με δικές του δαπάνες τη συντήρηση των τουαλετών, οι οποίες, ως γνωστόν, ήταν σε άθλια δομική κατάσταση καικινδύνευαν με κατάρρευση. Χωρίς την υγρομόνωση αυτή, τυχόν ειρσροή υδάτων αυτόν το χειμώνα, θα είχε ως συνέπεια την εκ νέου διάβρωση του σκυροδέματος και την ανεπανόρθωτη ζημιά του κτίσματος