Ολοκλήρωση προμελέτης για την Οικοκυρική σχολή Μυλοποτάμου

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της προμελέτης για την αξιοποίηση του κτιρίου της πρώην Οικοκυρικής Σχολής Μυλοποτάμου, ιδιοκτησίας “Ιδρύματος Βασιλείου Μαλάνου”. Η προμελέτη αυτή προβλέπει τη δημιουργία συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών για εξαιρετικά εύπορους συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι θα θελήσουν να γίνουν μόνιμοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εκμεταλλευόμενοι φορολογικά κίνητρα, που πρόσφατα νομοθέτησε το ελληνικό κράτος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, της 26ης Ιουνίου 2021, το κόστος ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Σύλλογος και ήδη κατεβλήθη το εγκεκριμένο ποσό των10.000€ στην εταιρεία Core Strategy, η οποία ανέλαβε την προμελέτη αυτή. Ήδη και προ της δημοσίευσης της τελευταίας, τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Core Strategy, κ. Γ. Γιαννάτος. όσο και το Δ.Σ του Συλλόγου, ευρίσκονται σε φάση προπαρασκευαστικών ενεργειών για εύρεση επενδυτή. Σημειώνεται ότι η προϋπολογισθείσα επένδυση είναι της τάξεως του 1.100.000€ και το αναμενόμενο ετήσιο έσοδο για το Ίδρυμα (και συνεπώς για το Μυλοπόταμο) αρχίζει από τα 18.000€ και κλιμακώνεται στα 24.000€ στη δεκαετία. Θα ακολουθήσει δημοσίευση λεπτομερειών και φυσικά η κοινοποίηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αθηνών-Πειραιώς, δεδομένου ότι η όλη διαδικασία τελεί υπό την αιγίδα της, με την ιδιότητα της εποπτεύουσας Αρχής