ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (τριετούς θητείας):

Στρατηγός Παναγιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος
Θεοδωράκης Εμμανουήλ του Ηλία, Γενικός Γραμματέας
Μπαλάση Γρηγορία του Βασιλείου, Ταμίας
Στρατηγός Αλέξανδρος του Ιωάννη, Μέλος
Μαγουλά Σπυριδούλα του Νικολάου Μέλος
Ράικου Βασιλική του Ανδρέα, Μέλος
Ταμβάκης Παναγιώτης του Βασιλείου, Μέλος

Επιλαχόντα Μέλη:
Ζερβός Δημήτριος του Εμμανουήλ
Ζερβός Εμμανουήλ του Ιωάννη
Αγαπίου Ιωάννης του Βασιλείου

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (μονοετούς θητείας):

Τακτικά Μέλη
Ταμβάκη Εφροσύνη του Χαραλάμπους
Ποτήρη Μαρούσα του Αλεξάνδρου
Νικολάου Γρηγόρης του Νικολάου

Αναπληρωματικά Μέλη
Σιαπκαρά Ειρήνη του Προκοπίου
Βεργοπούλου Σοφία του Στυλιανού

 


 

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη, κατά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 27/6/2021, στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, η δε Εξελεγκτική Επιτροπή στης 22/1/2023.

Δείτε τον Χαιρετισμό του Προέδρου Παναγιώτη Στρατηγού.