Ενημέρωση πορείας έργων σχολείου Κάτω Χώρας

Ενημέρωση από τον Δήμο Κυθήρων, σχετικά με την πορεία των έργων συντήρησης και ανάπλασης του αγγλικού σχολείου της Κάτω Χώρας,