Προϋπολογισμός ανακαίνισης Ξενώνα

Ο Σύλλογος, σε συνεργασία με το Δ.Σ του Ιδρύματος “Ξενών Παναγιώτου Α. Στρατηγού”, ζήτησε από το συγχωριανό μας Μηχανικό και Δημοτικό Σύμβουλο Κυθήρων, κ. Νικόλαο Π. Μαγουλά, τη σύνταξη μιας πρόχειρης τεχνο-οικονομικής μελέτης, η οποία θα αφορά τις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ επισκευές, εξοπλισμό και αδειοδότηση, προκειμένου να επαναλειτουργήσει ο Ξενώνας της Κοινότητας, το ταχύτερο δυνατό, δεδομένου ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη ΕΝΦΙΑ καθιστούν την οικονομική διαχείριση ασφυκτική, ελλείψει εσόδων.

Ο κ. Μαγουλάς, όχι μόνο ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόσκληση μας αυτή, αλλά συνέταξε και την ανωτέρω μελέτη ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, αποδεικνύοντας εμπράκτως πόσο αγαπάει τη γενέθλια γη του.

Τον συγχαίρουμε για τα αγνά του αισθήματα, τον ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε η πράξη του αυτή να βρει μιμητές, τόσο στους Μυλοποταμίτες, αλλά και στους όπου γης Κυθηρίους.

Δείτε τον Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό ανακαίνισης 2 6-11-2020