Δωρεά 100€ (εκατό ευρώ) οικογένειας Διαμάντας Π. Στρατηγού στο Σύλλογο Κοινωφελών Έργων Μυλοποτάμου Κυθήρων εις μνήμην Θεοδώρου Μαγουλά.