Νέα διεύθυνση Συλλόγου

Καδμείας 22, Αθήνα 11855
Τηλέφωνο: 2103465880

www.facebook.com/groups/skem.kythira