ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 22-1-2023

Με επιτυχία διεξήχθη στις 22 Ιανουαρίου 2023, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σύμφωνα με το Καταστατικό του, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως, η με πληρεξουσιότητα, όπως ορίζεται από το Καταστατικό, 49 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Στη συνεδρίαση, στην οποίαν προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Π. Στρατηγός, επικουρούμενος υπό του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ κ. Ε. Θεοδωράκη, εγκρίθηκαν:

  • Ο Απολογισμός δράσεων του Συλλόγου για το 2022
  • Ο Οικονομικός απολογισμός, όπως είχε προεγκριθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή
  • Ο Προϋπολογισμός για το 2023
  • Ο σχεδιασμός δράσεων για το 2023

Τέλος, εξελέγη η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή για το 2023 και έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Δείτε το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. Πρακτικό Γ.Σ 22-1-2023