Έπαινος Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής βράβευσε το Σύλλογο μας για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού στις10/12/2022