Αναβολή εξέτασης έκθεσης μελέτης Γιαννάτου

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ως προϊσταμένη Αρχή του Ιδρύματος “Β. Μαλάνος”,
αποφάσισε την αναβολή της εξέτασης της υποβληθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης (“μελέτη Γιαννάτου”) για την αξιοποίηση του κτιρίου της πρώην Οικοκυρικής Σχολής, ζητώντας επανυποβολή νέας, με συγκεκριμένες αλλαγές.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος έχει καταβάλλει το ποσόν των 10.000€ για τη μελέτη αυτή, και συνεπώς έχει έννομο συμφέρον για την ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση της.
Δείτε συνημμένο: Ζητούνται διευκρινήσεις για τη μελέτη Γιαννάτου από Αποκεντρωμένη


Επιστολή Δημάρχου Κυθήρων προς την Εγχώριο Περιουσία

Επιστολή Δημάρχου Κυθήρων προς την Εγχώριο Περιουσία, αναφορικά με την ανάπλαση και ανακαίνιση της πλατείας Κάτω Χώρας και του Σχολείου Αγγλοκρατίας.
Δείτε συνημμένο: Επιστολή προς Εγχώριο για Κάτω Χώρα 149_31 -1-2023