Συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής στις 13-5-2019

Περιφέρεια Αττικής 13-5-2019

Διακρίνονται εξ αριστερών προς τα δεξιά: Γ. Κασιμάτης (Πρόεδρος ΚΙΠΑ), Π. Στρατηγός (Πρόεδρος Σ.Κ.Ε.Μ), Π. Χατζηπέρρος (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Νήσων Αττικής και Γ. Κασιμάτης (Καθηγητής-Επίτιμος Πρόεδρος ΚΙΠΑ) από τη συνάντησή τους στην Περιφέρεια Αττικής στις 13-5-2019.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου Κοινωφελών Έργων Μυλοποτάμου, Π. Στρατηγού και την ευγενική και πρόθυμη ανταπόκριση και συμπαράσταση του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης, ιδιαιτέρως δε, του επιτίμου Προέδρου αυτού, Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεωργίου Κασιμάτη, πραγματοποιήθηκε στις  13/5/2019 συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής, με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νήσων Αττικής, κ. Π. Χατζηπέρρο.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η χρηματοδότηση  των εγκεκριμένων μελετών του Υπουργείου Πολιτισμού για τα Αγγλικά σχολεία της Μηλαπιδέας και της Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου, προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξής τους και να μετατραπούν σε Πολιτιστικά-Πνευματικά κέντρα.
Υπενθυμίζεται ότι η Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων-Αντικυθήρων έχει παραχωρήσει τη διαχείριση των εν λόγω πολιτιστικών μνημείων έως το 2025.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και αποφασίσθηκε να γίνει αίτηση για ένταξη των ανωτέρω μελετών στον Προϋπολογισμό του 2020, αφού πραγματοποιηθούν ορισμένες συμπληρωματικές μελέτες για τη δημιουργία βοηθητικών χώρων, που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των Πνευματικών κέντρων, επιβαλλόμενες από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (θέσεις στάθμευσης, τουαλέτες, υδροδότηση κλπ).