Εξελέγη το νέο Δ.Σ του Ιδρύματος – Ξενών Παναγιώτου Α. Στρατηγού

Μετά από πολύμηνο αγώνα του Συλλόγου, κατέστη τελικά εφικτή η εκλογή της νέας Διοίκησης του Ξενώνα του χωριού μας και αναμένεται ο επίσημος διορισμός της από την εποπτεύουσα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εντός των προσεχών εβδομάδων.
Το έργο αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς απαιτείτο απαρτία 25 εκ των 29 συνολικά εκλεκτόρων, οι οποίοι μάλιστα ανήκαν σε διαφορετικά εκλεκτορικά σώματα, και που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συγκληθούν σε προβλεπόμενη από τον Οργανισμό του Ιδρύματος απαρτία.
Ο Σύλλογος Κοινωφελών Έργων Μυλοποτάμου εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή, δεδομένου ένα από τα δύο κληροδοτήματα του χωριού μας, παρέμενε επί πολλά έτη ακέφαλο, χωρίς καμιά οικονομική δραστηριότητα, με δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό, με κίνδυνο σοβαρότατων ζημιών στο ιδιόκτητο κτίριο και κυρίως, παρέχοντας μια παντελώς ακαλαίσθητη εικόνα στην είσοδο της κοινότητας.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον ακούραστο Πρόεδρο της Κοινότητας Μυλοποτάμου, κ. Νικόλαο Μαγουλά για την πρωτοβουλία του στη συλλογή των υπογραφών, τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγίου Χαραλάμπους αιδ. Θεολόγο Παντελή, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Φανή Μαυρουδή και φυσικά, το σύνολο των εκλεκτόρων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το περιουσιακό στοιχείο του Μυλοποτάμου.
Ο Σύλλογός μας, προβαίνει ήδη σε προπαρασκευαστικές ενέργειες προς εξεύρεση επενδυτικού ενδιαφέροντος και για τα δύο Ιδρύματα του χωριού μας.

Πρακτικό εκλογής Δ.Σ Ξενώνα_3-4-2020