Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ που προέκυψε από τη Γ.Σ της 27-6-2021

Δείτε αναλυτικά τα Πρακτικά, Πρακτικό Δ.Σ 1-7-2021