Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης, και εκλογών οργάνων του Συλλόγου, στις 27-6-2021

 

Δείτε αναλυτικά το, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΣΗΣ