Αποτελέσματα Αναλύσεων Υδάτων Καμαριού – Λιονταριού – Φόνισσας

Σύντομη περίληψη.
Η δειγματοληπτική ανάλυση των υδάτων του Καμαριού και του καταρράκτη της Φόνισας, έγινε στης 26 Αυγούστου 2019 με δαπάνη του Συλλόγου, όπου διαπιστώθηκε μόλυνση των υδάτων από λύματα.
Κατόπιν απεστάλη άμεσα έγγραφο προς το Δήμο (με κοινοποίηση στη Περιφέρεια) για λήψη μέτρων, όπως μικρό βιολογικό καθαρισμό, με βάση τις προτάσεις μας.

Δείτε περισσότερα αναλυτικά:

Αποτελέσματα αναλύσεων Καμαριού – Λιονταριού – Φόνισσας 18-9-2019