Αλληλογραφία του Συλλόγου μας με τον Δήμο Κυθήρων, σχετικά με την μόλυνση στο Καμάρι.

Επιστολή του Σύλλογου προς τον Δήμο Κυθήρων για το Καμάρι, 3-9-2018 

Η απάντηση του Δήμου Κυθήρων, 25-9-2018