Καθαρισμός του μονοπατιού προς ξωκλήσι Αγίας Βαρβάρας.

Άρχισε και προχωράει ο καθαρισμός του μονοπατιού, σε εφαρμογή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έργο θα παραδοθεί οριστικά το Μάιο, λόγω επανεκβλάστησης στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.