Ενέργειες του Συλλόγου

Επιστολή Συλλόγου προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία για το Κάστρο, Σχολείο Αγγλοκρατίας και πλατεία Κάτω Χώρας.