μυλοποταμος

Στη φωτογραφία, εξ αριστερών προς τα δεξιά: οι κ.κ. Χ. Βεϊόγλου, Ε. Χαρχαλάκης, Π. Στρατηγός και η κ. Ραφαηλάκη

Συνάντηση για το Σχολείο και την πλατεία Κάτω χώρας

Την Παρασκευή 18/11/2022, πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων, συνδιάσκεψη για τα προβλήματα που αναφύονται προ της ενάρξεως των εργασιών, της ανακαίνισης του Σχολείου Αγγλοκρατίας, και της ανάπλασης της πλατείας της Κάτω Χώρας.

Η συνδιάσκεψη οργανώθηκε, με την ευγενική πρωτοβουλία του Δημάρχου Κυθήρων, κ. Ε. Χαρχαλάκη και έλαβαν μέρος σε αυτήν, εκτός από τον ίδιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου, κ. Π. Στρατηγός, ο Προϊστάμενος των Τεχνικών υπηρεσιών, κ. Χ. Βεϊόγλου και η Μηχανικός κ. Ραφαηλάκη.

Στη συζήτηση συμμετείχε για λίγο και διαδικτυακά, το μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου, Καθηγητής Δερματολογίας, κ. Α. Στρατηγός.

Αναφορικά με το έργο της ανακαίνισης και ανάδειξης του Σχολείου Αγγλοκρατίας προϋπολογισμού 225.000€ και χρηματοδοτούμενου από την Περιφέρεια Αττικής, τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη μη πρόβλεψη στην αρχική μελέτη, αφενός τουαλετών και αφετέρου ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, είναι δύο:

Α) Η εξεύρεση χώρου για κατασκευή τουαλετών.

Β) Η αναμόρφωση του αρχικού προϋπολογισμού στο διπλάσιο, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των νέων μελετών, αδειοδοτήσεων και φυσικά κατασκευών.

Σε ότι αφορά το πρώτο, o Πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου, υπέδειξε δημόσιο χώρο 15τ.μ περίπου, προϊόν δικής του προσωπικής αυτοψίας, ευρισκόμενο πλησίον της εισόδου του Κάστρου.

Οι εκεί κατασκευασθησόμενες τουαλέτες, θα πληρούν όλους τους κανόνες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, θα εξυπηρετούν, όχι μόνο τις ανάγκες του ανακαινισμένου Σχολείου, αλλά και αυτές του Κάστρου, οψέποτε αυτό αναδειχθεί αισθητικά και αξιοποιηθεί τουριστικά, όπως του αξίζει.

Σε ότι αφορά το δεύτερο πρόβλημα, ο κ. Δήμαρχος δεσμεύθηκε να ασκήσει κάθε δυνατή επιρροή στον Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, προκειμένου να αναμορφωθεί κατάλληλα ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας, στη συνάντηση που θα έχει μαζί του, στις 28 Νοεμβρίου 2022.

Αναφορικά με το έργο ανάπλασης της πλατείας, προϋπολογισμού 98.000€, χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, διότι:

Σε τυχαίες τομές της πλατείας που είχε κάνει στο παρελθόν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, αποκαλύφθηκε παλαιό λιθόστρωτο, το οποίο στην ουσία ακυρώνει όλη τη μελέτη για το έργο αυτό, καθώς επιτάσσει την αποκάλυψη όλου του λιθόστρωτου (!!!), σχεδιαστική αποτύπωση, νέες εργασίες αποκατάστασης του και μετά, νέες μελέτες για την ανάπλαση, γεγονός που πρακτικά στέλνει ολόκληρο το έργο και φυσικά προσπάθειες και μόχθους ετών, στις καλένδες…!

Είναι προς τιμήν του Δημάρχου Κυθήρων, ότι με σθένος απέρριψε την εισήγηση αυτή, αντιπαραβάλλοντας άλλες περιπτώσεις που δεν απαιτήθηκε αποκάλυψη λιθόστρωτου και τονίζοντας το ανέφικτο της ευόδωσης του έργου, σε περίπτωση τυχόν αποδοχής της.

Το Δ.Σ του Συλλόγου, σε πλήρη και αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μυλοποτάμου, κ. Ν. Μαγουλά, θα εξετάσει σε προσεχή του συνεδρίαση το θέμα αυτό και θα λάβει δραστικές αποφάσεις, τόσο για τα διαρκή προσκόμματα, όσο και για την εσαεί ακατανόητη και αναίτια κωλυσιεργία που ασκεί η εν λόγω υπηρεσία, προϊόν της οποίας είναι, εκτός των ανυπέρβλητων εμποδίων στην προσπάθεια ανάδειξης της πανέμορφης καστροπολιτείας της Κάτω Χώρας, η ΑΘΛΙΑ κατάσταση και αισθητική απαξία, όχι μόνο των ναών, αλλά και του Κάστρου στην ολότητα του.