ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                     (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Λόγω μη επιτεύξεως της, εκ του Καταστατικού προβλεπόμενης απαρτίας, κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συνεκλήθη την 3η Ιουλίου 2022 και σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού, καλείσθε σε επαναληπτική Τακτική Γενική  Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00, στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ Κέντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, επί της συμβολής των οδών Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

  • Λογοδοσία επί των πεπραγμένων του Συλλόγου, ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση Απολογισμού για το β’ εξάμηνο του 2021.
  • Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2022.
  • Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν νέες εγγραφές μελών, ή επανεγγραφές μελών που έχουν απωλέσει αυτή την ιδιότητα, καταβάλλοντας την (αναπροσαρμοσμένη) ετήσια συνδρομή των 15€.

Παρά την προαιρετικότητα εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων, για την πρόληψη της διασποράς της Covid 19 σε κλειστούς χώρους, το Δ.Σ απευθύνει ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ στα μέλη του, όπως φέρουν προστατευτική μάσκα και τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους.