Ματαίωση εκδήλωσης 9-8-2021

Λόγω της πανελλήνιας επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας της νόσου Covid 19 και έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα μας την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, το Δ.Σ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, την ματαίωση της προγραμματισμένης εκδήλωσης του Συλλόγου μας της 9ης Αυγούστου 2021.