Αίτηση ορισμού προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου Ξενώνα.

Δείτε την Αίτηση για προσωρινό Δ.Σ Ξενώνα